Osvobodimo potencial za rast Slovenije!

Društvo za razvoj Fokus 2031 je miselno vozlišče, ki skozi svoje delovanje promovira temeljne evropske vrednote, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, subsidiarnost, solidarnost in socialno-tržno gospodarstvo.

Želimo razviti trajne rešitve za prihodnost Slovenije in izboljšanja življenja vseh državljanov.